GRUPA WSPARCIA

GRUPA WSPARCIA

Tworzymy grupę wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci ze spektrum AUTYZMU w ramach działalności Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.