Zarządzenie Dyrektora ORW „Piotruś Pan”

Zarządzenie Dyrektora ORW „Piotruś Pan”

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora ORW „Piotruś Pan” w Chełmie z 23.03.2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną.