Testowa aktualność – rehabilitacja

Testowa aktualność – rehabilitacja

(Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego)
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Kompleksowa rehabilitacja obejmuje dzieci:
– z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
– z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
– z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
– z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
– z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
– z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
– z zaburzeniami integracji sensorycznej
– z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ oraz lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
– neonatologicznej
– rehabilitacyjnej
– ortopedii i traumatologii narządu ruchu
– neurologicznej
– reumatologicznej
– chirurgii dziecięcej

Skierowania na rehabilitację należy tytułować:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi 120 osobodni
w roku kalendarzowym.

Ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje indywidualną, wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację, w ramach której udzielane są porady lekarskie, zabiegi fizjoterapeutyczne polegające na indywidualnej pracy z dzieckiem metodami m.in. NDT-Bobath, PNF, realizowane są także zajęcia
z zakresu integracji sensorycznej, logopedii i neurologopedii, psychologii oraz pedagogiki.